Get Adobe Flash player

Na_moravi_13

Почетна Унапређење економских активности на селу кроз непољопривредне делатности

Унапређење економских активности на селу кроз непољопривредне делатности

 
Министарство пољопривреде, Управа за аграрна плаћања објавило је конкурс за унапређење економских активности на селу кроз непољопривредне делатности са циљем унапређења квалитета живота у руралним подручјима, што подразумева програм подршке инвестицијама за изградњу, доградњу и адаптацију објеката и набавку опреме, а ради пружања угоститељских услуга у домаћој радиности или сеоском туристичком домаћинству; и програм за подршку инвестицијама за набавку опреме за бављење традиционалним занатима који су сертификовани као стари и уметнички занати.

Право да конкуришу имају:
 
Физичка лица-носиоци комерцијалног пољопривредног газдинства и предузетници, правна лица и удружења основана са циљем очувања и промоције старих заната и домаће радиности односно пружања угоститељских услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству.
 
Подстицаји се остварују за инвестицију реализовану у текућој години, најкасније до 15. 11 2013.
 
Износ инвестиције не може бити већи од 1.000.000 динара.
 
Конкурс је отворен до 1. 12 2013. године.
 
Текст конкурса: pdf