Get Adobe Flash player

Na_moravi_13

Почетна За зеленију и лепшу општину Трстеник

За зеленију и лепшу општину Трстеник

Оцењивање, на основу претходно утврђених критеријума, вршиће Комисија увидом на терену. За насељена места није потребна пријава јер ће Комисија обићи сва насељена места у општини Трстеник и на основу претходно утврђених критеријума извршити оцењивање.

Критеријуми за најуређеније насељено место су:
 • уређеност центра села
 • уређеност школе, дома културе, јавне чесме, споменика или другог јавног објекта
 • уређеност гробља
 • присуство/одсуство дивље депоније
 • учешћа у еколошким акцијама
 • укупан утисак.

Параметри који ће се оцењивати за најлепше уређено двориште су:
 • травњак,
 • украсно дрвеће,
 • украсно шибље,
 • жива ограда,
 • сезонско цвеће,
 • фонтана и други украсни објекти,
 • функционалност и усклађеност дворишта,
 • укупан утисак.

Параметри који ће се оцењивати за најлепше уређен балкон су:
 • вишегодишње цвеће,
 • сезонско цвеће,
 • декорација и функција посуда за биљке,
 • усклађеност боја,
 • одржавање,
 • укупан утисак.

Сваки критеријум, односно параметар, носи одређени број бодова (од 0 до 20). Максималан број бодова који се може освојити је 100.

Туристичка организација општине Трстеник оснива Комисију за избор најлепшег дворишта. Комисија обавља поступак избора најуређенијег насељеног места, најлепше уређеног дворишта и најлепше уређеног балкона и састављена је од стручних лица из области хортикултуре, архитектуре, пејзажне архитектуре, туризма, екологије и агрономије.

Проглашење победника биће на завршној церемонији уз доделу захвалница и адекватних табли „најуређеније насељено место 2013.", „најлепше уређено двориште 2013." и „најлепше уређен балкон 2013.". Обезбеђене су вредне награде.

Акцију су подржали ЈКСП „Комстан", ЈП „Дирекција за планирање и изградњу", ЈП „Србија шуме" и бројни спонзори.

Покровитељ: Општина Трстеник
Медијски покровитељ:РТВ Трстеник