Get Adobe Flash player

Na_moravi_13

Сертификација старих заната

Власници радњи које се баве старим и уметничким занатима и домаћом радиношћу могу за свој занат добити сертификат од Министарства финансија и привреде да је њихов занат заиста стари и аутентичан. Производи који имају овај сертификат имају ознаку „отворене шаке" и на већој су цени, а власници оваквих радњи могу да конкуришу за бесповратна средства и повољне кредите за унапређење производње. Потребно је само послати захтев и копију решења из АПР-а на адресу Министарства. Након упућивања захтева, представник министарства ће доћи да обиђе радњу како би потврдио да се заиста ради о старом занату и домаћој радиности, а не индустријској произвоидњи. Након обраде захтева у министарству, плаћа се само републичка администартивна такса (680 дин.) и то су укупни трошкови које сноси подносилац захтева.

С
ве додатне информације и помоћ можете добити у Туристичкој организацији општине Трстеник (или преко телефона 037 715 263).
Овде можете погледати Информатор за старе занате: pdf