Get Adobe Flash player

Na_moravi_13

Почетна КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПРИВАТНОГ СМЕШТАЈА

КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПРИВАТНОГ СМЕШТАЈА

Одсек за  привреду Општине Трстеник  врши  категоризацију  угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство.

Разврставање угоститеља у категорије је законом прописан и обавезан корак који претходи отпочињању обављања делатности у домаћој радиности (кућа, апартман, соба) и сеоском туристичком домаћинству.

ИНФОРМАТОРОМ, који је у прилогу, дају се ближа упутства о подношењу захтева и потребној документацији за категоризацију угоститељског објекта за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство, о поступку категоризације угоститељског објекта, промени категорије, привременом престанку пружања угоститељских услуга смештаја, престанку акта о категоризацији, обавезама пружаоца угоститељских услуга смештаја, као и о уплати административних и боравишних такси. 

Преузмите ИНФОРМАТОР: pdf 
Захтев за категоризацију за физичко лице-образац бр. 1: word
Захтев за категоризацију за угоститеља-образац бр. 2: word