Get Adobe Flash player

Na_moravi_13

Почетна За зеленију и лепшу општину Трстеник

За зеленију и лепшу општину Трстеник

Оцењивање, на основу претходно утврђених критеријума, вршиће Комисија оформљена од стране Туристичке организације општине Трстеник увидом на терену.  За насељена места и школска дворишта није потребна пријава јер ће Комисија обићи сва насељена места и све школе у општини Трстеник и на основу претходно утврђених критеријума извршити оцењивање.
 
Критеријуми за најуређеније насељено место су: 
 • уређеност центра села
 • уређеност школе, дома културе, јавне чесме, споменика или другог јавног објекта
 • уређеност гробља
 • рисуство/одсуство дивље депоније
 • учешћа у еколошким акцијама
 • укупан утисак.
 
Параметри који ће се оцењивати за најуређеније школско двориште су:
 • травњак,
 • украсно дрвеће,
 • украсно шибље и жива ограда, 
 • сезонско цвеће,
 • фонтана и други украсни објекти,
 • функционалност и усклађеност дворишта,
 • учешћа у еколошким акцијама
 • укупан утисак.
 
Параметри који ће се оцењивати за најуређенију угоститељску башту су:
 • украсне биљке у жардињерама
 • пратећи украсни објекти (нпр.фонтана и сл.)
 • допунски садржаји за госте (нпр.садржаји за децу или сл.)
 • функционалност и усклађеност
 • општи утисак
 
Параметри који ће се оцењивати за најлепше уређено двориште су:
 • травњак,
 • украсно дрвеће,
 • украсно шибље,
 • жива ограда,
 • сезонско цвеће,
 • фонтана и други украсни објекти,
 • функционалност и усклађеност дворишта,
 • укупан утисак.
 
Параметри који ће се оцењивати за најлепше уређен балкон су:
 • вишегодишње цвеће,
 • сезонско цвеће,
 • декорација и функција посуда за биљке,
 • усклађеност боја,
 • одржавање,
 • укупан утисак.
 
Сваки критеријум, односно параметар, носи одређени број бодова (од 0 до 20). Максималан број бодова који се може освојити је 100.
 
Туристичка организација општине Трстеник оснива Комисију за избор најлепшег дворишта. Комисија обавља поступак избора најуређенијег насељеног места, најуређенијег школског дворишта, најуређеније угоститељске баште, најлепше уређеног дворишта и најлепше уређеног балкона и састављена је од стручних лица из области хортикултуре, архитектуре, пејзажне архитектуре, туризма, екологије и агрономије.
 
Проглашење победника биће на завршној церемонији уз доделу диплома 5. јуна 2014.године, на Светски дан заштите животне средине. У категорији најуређеније школско двориште и најуређенија угоститељска башта проглашава се и награђује само прво место, а у остале три категорије проглашавају се и награђују прва три места. 
 
Покровитељ: Општина Трстеник
Медијски покровитељ: РТВ Трстеник