Get Adobe Flash player
Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, предузетник или огранак другог домаћег или страног правног лица које обавља угоститељску делатност) могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији општине Трстеник.

Угоститељски објекти врсте сеоско туристичко домаћинство, кућа и апартман разврставају се у четири категорије од 1 до 4 звездице при чему једна звездица подразумева најнижу а четири највишу категорију коју један домаћин може добити. Угоститељски објекат врсте соба разврстава се у три категорије, од 1 до 3 звездице.

Захтев за категоризацију угоститељског објекта за смештај: куће, апартмана, собе и сеоског туристичког домаћинства може поднети:
  • Физичко лице
  • Угоститељ
Захтев за одређивање категорије-кућа, апартман, соба или сеоског туристичког домаћинства подноси се за сваки објекат појединачно.

Одсек за  привреду Општине Трстеник  врши  категоризацију  угоститељских објеката за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство.

Разврставање угоститеља у категорије је законом прописан и обавезан корак који претходи отпочињању обављања делатности у домаћој радиности (кућа, апартман, соба) и сеоском туристичком домаћинству.

ИНФОРМАТОРОМ, који је у прилогу, дају се ближа упутства о подношењу захтева и потребној документацији за категоризацију угоститељског објекта за смештај врсте кућа, апартман, соба и сеоско туристичко домаћинство, о поступку категоризације угоститељског објекта, промени категорије, привременом престанку пружања угоститељских услуга смештаја, престанку акта о категоризацији, обавезама пружаоца угоститељских услуга смештаја, као и о уплати административних и боравишних такси. 

Преузмите ИНФОРМАТОР: pdf 
Захтев за категоризацију за физичко лице-образац бр. 1: word
Захтев за категоризацију за угоститеља-образац бр. 2: word